Natrag
Stambene jedinice
Natrag
Vukovarska 267 - PRODANO
U izgradnji
Godina:
2019
Lokacija:
Zagreb

Vukovarska 267 - PRODANO

Poslovna zgrada sastoji se od podzemne etaže, prizemlja sa recepcijom te tri kata. Karakteristična etaža svakog od tri kata predstavlja jedan zaseban poslovni prostor površine 200 m2. Svaki kat može se podijeliti na 2 poslovna prostora namijenjena za dva različita korisnika. Kupac uređuje poslovni prostor u skladu sa poslovnim potrebama i prema vlastitim željama. Svaki poslovni prostor ima izveden sanitarni čvor, prostor namijenjen čajnoj kuhinji te odvojeno i zasebno grijanje, hlađenje i ventilaciju od ostatka poslovne zgrade. KONSTRUKCIJA Nosivi sistem građevine čini armirano-betonska konstrukcija koju čine AB jezgra, AB okrugli stupovi i AB – pred-napregnute stropne ploče. Stubište unutar građevine izvodi se u dva kraka. Okna dizala su armirano-betonska. KATNOST Poslovna zgrada ima podrumsku etažu, prizemlje i 3 nadzemnih etaža te atiku. Vertikalna komunikacija bit će omogućena stubištem i dizalom kroz sve etaže. Poslovna zgrada sastoji se od: Svijetle visine garaže 2.50 m Svijetle visine poslovnih prostora - prizemlje 3,00 m Svijetle visine poslovnih prostora - katovi 3,00 m KROVNA KONSTRUKCIJA Nosiva krovna konstrukcija izvedena je kao armirano-betonske ploča debljine 20-25 cm. Krov je izveden kao ravni, ne prohodni krov, prekriven UV stabilnom TPO folijom, toplinski izoliran sa 20 cm toplinske izolacije. PROČELJA FASADE Fasada će biti izvedena kao AL staklena fasada sa troslojnim staklom. Na svakoj etaži bit će određeni broj otklopnih prozora čiji se razmještaj neće moći naknadno mijenjati. Parapeti će biti visine 90 cm obloženi vatrootpornim pregradama. ZIDOVI I STROPOVI Betonski dijelovi zidova i stropne ploče izravnavaju se gletanjem. Završna obrada betonskih i pregradnih zidova je bojanje polu disperzivnom bijelom bojom. Zidovi između ureda izvode se kao gips kartonski sa ispunom od mineralne vune. UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA Na glavnim ulazima u poslovne prostore bit će ugrađena protupožarna vrata. ZAJEDNIČKI PROSTORI Komunikacija između etaža omogućena je unutarnjim stubištem. Stubišta su opremljena dizalom kroz sve etaže. Stubišta i podesti - popločeni keramikom. Pred prostor liftova – podovi i zidovi popločeni kamenom. Ulaz u zgradu - podovi i zidovi popločeni kamenom. Ograde i rukohvati u stubištima izvedeni su kao bravarska ograda visine 110 cm. GARAŽNA PARKIRNA MJESTA U podzemnu garažu pristupa se putem rampe širine 3,5 m a prilaz je omogućen sa zapadne strane. Garažna parkirna mjesta nalaze se u podzemnim etažama -1 Dimenzija garažnih parkirnih mjesta je 250*500 cm.

“Oblikom i materijalima arhitektura objekta mora se uklapati u svoje okruženje i vrijeme izgradnje”

Arhitektura je umjetnost gradnje, planiranja, oblikovanja i izrade najrazličitijih objekata sa različitim funkcijama

Sam smještaj poslovne zgrade zapravo se savršeno uklopio u cjelokupni koncept pripreme projekta s pažnjom na svaki detalj, smještenom centru grada.

  • Park
  • Tramvaj
  • Bus
  • Škola